Elevhälsa

Europaskolan Malmas elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig, när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med.

Europaskolan Malmas skolsköterska heter Ammi Lönnmark. Hon har mottagning på bottenvåningen och där finns också Mia Wilander, skolans kurator. Till sin hjälp har skolhälsovården Lars Sterner, skolläkare, och Birgitta Olsson som är skolpsykolog. Elevhälsan genomför naturligtvis även regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.


Skolsköterska

E-post till skolsköterskan: ann-marie.lonnmark@europaskolan.se
Telefon: 076-767 02 99


Kurator

Finns på skolan tisdagar och torsdagar
Telefon: 
076-767 58 85

E-post till kurator: mia.wilander@europaskolan.se


Förebyggande arbete och värderingar

En viktig del av elevhälsa är förebyggande arbete utifrån grundläggande värderingar och tydliga riktlinjer.

I enlighet med FN:s barnkonvention har vi upprättat en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.

Läroplanens värdegrund är också central för skolan. Vi har därför sammanställt skolans grundläggande demokratiska värderingar, som utgångspunkt för den dagliga verksamheten.