Månadens elev – ny utmärkelse på Europaskolan Malma

Nu har vi infört en ny utmärkelse på Europaskolan Malma: Månadens elev. Vi utser en elev i högstadiet och en elev i mellanstadiet som verkligen lever upp till skolans värderingar, både som medmänniskor och studerande. Först ut är Månadens elever i februari: Elias Jacobsson och Tim Andersson.

Här är kriterierna för att bli Månadens elev på Europaskolan Malma:

  • Eleven har ett vårdat språk och talar schyst till elever och personal.
  • Eleven uppträder på ett sådant sätt att hen är en bra förebild för andra elever.
  • Eleven är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever.
  • Eleven har en positiv inställning och sprider den till andra.
  • Eleven säger hej till andra elever och personal på skolan.
  • Eleven sköter sina studier på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.
  • Eleven passar tider och har med sig rätt material till lektionerna.
  • Eleven är rädd om skolans lokaler, inredning och material.

Utmärkelsen bygger på nomineringar som alla elever haft möjlighet att göra. Det slutgiltiga beslutet tas sedan av ledningsgruppen.

Först ut blev Elias Jacobsson i 6B och Tim Andersson i 8B, som Månadens elever i februari. Så här lyder motiveringarna:

Elias Jacobsson:

”Om vi alla var lika modiga, omtänksamma, noggranna och snälla som du skulle vår skola vara den bästa.Varje dag möter du dina klasskamrater, personal och skolans andra elever med ett leende och en hälsning som sprider glädje i hela huset.

Du bryr dig om skolarbetet, har alltid med alla saker och planerar dina studier. Samtidigt stöttar du dina klasskamrater och har mod att säga ifrån om arbetsron blir störd.

Du är framförallt en modig elev som inte drar dig för att bryta mot normer och som alltid strävar efter rättvisa utan att bry dig om andra elevers motstånd.

Låt oss se dig som vår verkliga förebild framöver.”

Tim Andersson:

”Tim är Tim. Det skulle kunna räcka som motivering till Månadens elev. Alla skulle förmodligen förstå vad vi menar.

Du har en förmåga att kunna prata och umgås med alla, såväl andra elever som personal. Du har en otrolig integritet och ett stort patos.

Du lämnar ingen oberörd. Du bjuder på många skratt och är samtidigt inte rädd för att ställa svåra frågor som utmanar allas våra tankegångar. Dessutom besitter du en så stark självkänsla att du också vågar utmana dig själv.

Som sagt: Tim är Tim. Det räcker egentligen så.”

Vi hoppas att dessa utmärkelser ska sporra alla att visa ännu mer av sina bästa sidor och sprida god stämning som ringar på vattnet.

Stort grattis till er, Elias och Tim! Vi är mycket stolta över er.