Utbildning inför skolbio för högstadieelever i Flens kommun

Flens kommun anordnar i år skolbio för alla högstadieelever i kommunen. Det finns tre filmer att välja mellan och det är eleverna på respektive högstadieskola som gör valet.

Inför skolbion, som äger rum i oktober, ordnas en utbildning på Flens bibliotek. Där ska eleverna få utbildning i hur de ska hålla i filmvalet i sina respektive klasser. Filmerna ska visas för klasskamraterna som sedan ska rösta om vilken film de helst vill se.

Utbildningen hålls i dag, den 15 september, och från vår skola deltar tolv klassrepresentanter. Det var förväntansfulla och glada elever som gav sig iväg i morse, tillsammans med två av våra lärare.

Vi önskar lärarna Tomas Holmgren och Mimmi Klemets och alla våra härliga klassrepresentanter en trevlig och informativ dag i Flen!