Värderingar

Våra värderingar och ledord

Europaskolan är en friskola i Strängnäs och Malmköping, med mellanstadium, högstadium och gymnasium. Det är en skola där du lär för livet – med både hjärta och hjärna. Här blir du sedd, trygg och respekterad.

På Europaskolan Strängnäs, Europaskolan Rogge och Europaskolan Malma har vi värderingar som genomsyrar all verksamhet. Den bygger på Europa- och omvärldsorientering och europeiska, klassiska bildningsideal. Allas lika värde är vår gyllene regel.

Här är våra ledord:

Europaanda: Vi tar ansvar för våra studier samtidigt som vi är sociala och har roligt tillsammans. Alla tas på allvar, alla blir sedda. Var och en får vara där den är och som den är. Vi pratar med varandra, inte om varandra.

Utveckling: Öppenhet är en förutsättning för nya kunskaper och erfarenheter. Här lär du inte bara för skolan utan för livet – med både hjärta och hjärna.

Respekt: Vi respekterar varandra och uppskattar varandras kunskaper och förmågor. Självklart accepterar vi inte någon som helst form av kränkande behandling.

Omtanke: På Europaskolan samarbetar vi och visar förtroende för varandra.

Potential: Vi hjälper dig att ta vara på din fulla potential. Då blir du väl förberedd för framtiden och kommande studier, både som elev och människa.

Ansvar: Vi ger, tar och fordrar ansvar. Tillsammans skapar och levererar vi resultat, med tydliga mål för vårt arbete.